Úvod Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracovávání
Tyto zásady shrnují a vysvětlují:

 • Údaje, které zpracováváme
 • Způsob zpracování
 • Délku jejich uchovávání
 • Vaše práva vyplývající z obecného nařízení GDPR i způsoby jejich uplatnění

Tyto zásady jsou platné pro společnost HOUSEin Agency s.r.o. 
 
Z jakých důvodů údaje zpracováváme
Informace a osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů

 • Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
 • Oprávněný zájem - analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti.
 • Zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem
Údaje, které nám zanecháte či sdělíte v průběhu prohlížení našich webových stránek či poptávání a využívání našich služeb a produktů, rozdělujeme do dvou skupin:

 • Anonymizované
 • Neanonymizované

Podle skupiny do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:
Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří.
Anonymizované údaje, jako jsou např. soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, geolokační údaje, či osobní preference, zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních či pronajatých serverech. Tyto údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.
Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo, telefonní kontakt, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, čísla dokladů a další…
Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na zabezpečeném uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.
Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji.
 

Jak dlouho údaje zpracováváme
Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení či odvolání souhlasu.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme maximálně 4 roky. 
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky apod.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran
V případě využívání aplikací či služeb třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva
Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů (pokud k tomu nebrání legislativní účel). Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.
Jak můžete svá práva uplatnit

 • Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected]  či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
 • Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
 • Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit použitím odkazu „zrušit odběr“ v příslušném marketingovém materiálu.
   


Cookies