Úvod Služby Právní servis

PRÁVNÍ SERVIS

Spolehnout se můžete na perfektní právní servis včetně advokátní úschovy. Spolupracujeme s prověřenými advokáty, takže máte vždy jistotu, že prodej či pronájem nemovitosti proběhne bez problémů a v souladu s platnými zákony.

Vyhotovíme pro vás také veškeré smluvní dokumenty:

 • kupní smlouva
 • nájemní smlouva
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • smlouva o advokátní úschově včetně zajištění advokátní úschovy u spolupracujícho advokáta
 • zástavní smlouva
 • darovací smlouva
 • smlouva o zřízení věcného břemene
 • vypracování plné moci
 • vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • předávací protokol
 • a další smlouvy na přání majitele nemovitosti

pravni servis